• Ty súng phun sơn Silver Plus, PN: 235474 - GRACO

Ty súng phun sơn Silver Plus, PN: 235474 - GRACO


Thông số kỹ thuật:
 
RA 3 cực đo điện trở đất (IEC 1557-5)
Đo điện áp
Fluke 1623  Vm = 48 V ac
Fluke 1625  Vm = 20/48 V ac
Dòng ngắn mạch
Fluke 1623  > 50 mA
Fluke 1625  250 mA ac
Tần số đo
Fluke 1623  128 Hz
Fluke 1625  94, 105, 111, 128Hz
Độ phân giải
Fluke 1623  0.001 Ω đến 10 Ω
Fluke 1625  0.001 Ω 100 Ω
Dải đo
Fluke 1623  0.001 Ω đến 19,99 kΩ
Fluke 1625  0.001 Ω đến 299,9 kΩ
Lỗi nội tại
Fluke 1623  ± (2% giá trị đọc + 3 chữ số)
Fluke 1625  ± (2% giá trị đọc + 2 d)
Lỗi hoạt động
Fluke 1623  ± (5% đọc + 3 d)
Fluke 1625  ± (5% đọc + 5 d)

 

RA 4 cực đo điện trở đất (IEC 1557-5)
Đo điện áp
Fluke 1623  Vm = 48 V ac
Fluke 1625  Vm = 20/48 V ac
Dòng ngắn mạch
Fluke 1623  > 50 mA
Fluke 1625  250 mA ac
Tần số đo
Fluke 1623  128 Hz
Fluke 1625  94, 105, 111, 128Hz
Độ phân giải
Fluke 1623  0.001 Ω đến 10 Ω
Fluke 1625  0.001 Ω 100 Ω
Dải đo
Fluke 1623  0.001 Ω đến 19,99 kΩ
Fluke 1625  0.001 Ω đến 299,9 kΩ
Lỗi nội tại
Fluke 1623  ± (2% giá trị đọc + 3 d)
Fluke 1625  ± (2% giá trị đọc + 2 d)
Lỗi hoạt động
Fluke 1623  ± (5% đọc + 3 d)
Fluke 1625  ± (5% đọc + 5 d)

 

RA 3 cực đo điện trở đất với kẹp hiện tại
Đo điện áp
Fluke 1623  Vm = 48 V ac
Fluke 1625  Vm = 20/48 V ac
Dòng ngắn mạch
Fluke 1623  > 50 mA
Fluke 1625  250 mA ac
Tần số đo
Fluke 1623  128 Hz
Fluke 1625  94, 105, 111, 128Hz
Độ phân giải
Fluke 1623  0.001 Ω đến 10 Ω
Fluke 1625  0.001 Ω đến 10 Ω
Dải đo
Fluke 1623  0.001 Ω đến 19,99 kΩ
Fluke 1625  0.001 Ω đến 29,99 kΩ
Lỗi nội tại
Fluke 1623  ± (7% đọc + 3 d)
Fluke 1625  ± (7% đọc + 2 d)
Lỗi hoạt động
Fluke 1623  ± (10% đọc + 5 d)
Fluke 1625  ± (10% đọc + 5 d)

 

RA 4 cực mặt đất chọn lọc đo điện trở với kẹp hiện tại
Đo điện áp
Fluke 1623  Vm = 48 V ac
Fluke 1625  Vm = 20/48 V ac
Dòng ngắn mạch
Fluke 1623  > 50 mA
Fluke 1625  250 mA ac
Tần số đo
Fluke 1623  128 Hz
Fluke 1625  94, 105, 111, 128Hz
Độ phân giải
Fluke 1623  0.001 Ω đến 10 Ω
Fluke 1625  0.001 Ω đến 10 Ω
Dải đo
Fluke 1623  0.001 Ω đến 19,99 kΩ
Fluke 1625  0.001 Ω đến 29,99 kΩ
Lỗi nội tại
Fluke 1623  ± (7% đọc + 3 d)
Fluke 1625  ± (7% đọc + 2 d)
Lỗi hoạt động
Fluke 1623  ± (10% đọc + 5 d)
Fluke 1625  ± (10% đọc + 5 d)

 

Stakeless đo vòng mặt đất
Đo điện áp
Fluke 1623  Vm = 48 V ac
Fluke 1625  Vm = 20/48 V ac
Tần số đo
Fluke 1623  128 Hz (125 Hz theo yêu cầu)
Fluke 1625  94, 105, 111, 128Hz
Hiện tiếng ồn (tôi ext )
Fluke 1623  Tối đa. Tôi ext = 10 A (ac) (RA <20 Ω)
   Tối đa. Tôi ext = 2 A (ac) (RA <20 Ω)
Fluke 1625  
Copyright ©1999 - 2019 Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Công Nghệ Triệu Tín.
Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0304025253 do Sở KH & ĐT TPHCM cấp lần đầu ngày 12/10/2005.