Cát thủy tinh GB6

Mã sản phẩm:20100010
Giá: Liên hệ

Tỷ trọng:  2.45 - 2.50
Kích thước hạt :
 - Microns : 212 - 300
 - Inch(0.11"):0.008 - 0.011
Màu sắc: trắng thủy tinh
Hình dáng: hình cầu
Khối lượng riêng (kg/m3): 2500
Độ cứng (moh): 5.5
Số lượng:
Thiết bị liên quan