Cát thủy tinh GB4

Mã sản phẩm:20100009
Giá: Liên hệ

Tỷ trọng:  2.45 - 2.50
Kích thước hạt :
 - Microns : 250 - 425
 - Inch(0.11"):0.009 - 0.023
Màu sắc: trắng thủy tinh
Hình dáng: hình cầu
Khối lượng riêng (kg/m3): 2500
Độ cứng (moh): 5.5
Số lượng:
Thiết bị liên quan