Cát Oxýt Nhôm #24

Mã sản phẩm:20100001
Giá: Liên hệ

Tỷ trọng:  3.9 - 3.94
Kích thước hạt :
 - Microns : 710
 - Inch(0.11"):0.028
Màu sắc: Nâu
Hình dáng: góc, khối
Khối lượng riêng (kg/m3): 2400
Độ cứng (moh): 9
Số lượng:
Thiết bị liên quan